Sobre IACoBà Tornar enrere
L'autor
L'Instrument d'Avaluació de Competències Bàsiques, IACoBà, va ser desenvolupat per Joan Gràcia Osuna, Catedràtic de Psicologia i Pedagogia del Departament d'Educació, mitjançant una Llicència Retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. El projecte es fonamenta en una recerca sobre les Competències Bàsiques a l'inici de l'ESO.
L'entorn virtual IACoBà
El nou entorn virtual IACoBà ha estat desenvolupat per Alfonso Darriba García, Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió i Enginyer en Informàtica de Sistemes d'Informació i per Ignacio Turmo Iglesias, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, ambdós consultors en tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i analistes-programadors.
Desenvolupament continu
Continuem treballant dia a dia per ampliar i millorar la nostra eina virtual i dotar-la de noves funcionalitats que de ben segur satisfaran els nostres usuaris. IACoBà és avui una eina en desenvolupament continu, oberta als suggeriments dels professionals de l’educació.