Proves Tornar enrere

Les proves IACoBà
IACoBà està organitzat en 7 diferents proves que corresponen a diferents competències. Cadascuna d'aquestes proves consta d'un nombre determinat de referents que es detallen a continuació:
  • Prova 1. Competència: Comunicativa lingüística i audiovisual (8 referents)
  • Prova 2. Competència: Matemàtica (11 referents)
  • Prova 3. Competència: Coneixement i interacció amb el món físic (9 referents)
  • Prova 4. Competència: Aprendre a aprendre (11 referents)
  • Prova 5. Competència: Autonomia i iniciativa personal (12 referents)
  • Prova 6. Competència: Social i ciutadana (12 referents)
  • Prova 7. Competència: Autoavaluació de relacions i convivència (20 referents)
Cadascun dels referents s'avalua mitjançant 4 exercicis diferents, que corresponen a les lletres a, b, c i d.

Per a una descripció més acurada del contingut de les nostres proves, consulta el contingut de les proves IACoBà.

Si vols conèixer la definició de Competències Bàsiques del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, consulta les Competències Bàsiques a Catalunya.
Exemples de les proves
Si vols un exemple concret de com són les proves IACoBà, tal com les veuran els alumnes, selecciona una competència per visualitzar-la:

Avaluacions personalitzades
No és necessari avaluar els alumnes de totes les proves IACoBà ja que l'avaluació és totalment configurable. Es poden escollir les proves de que constarà l'avaluació així com el seu ordre. Per exemple, es pot preparar una avaluació només amb les proves 4 i 2 i en aquest ordre concret.